Psychoterapeuci

Jolanta Skowron-Piasecka - magister psychologii i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień od alkoholu (certyfikat PARPA nr 920) i innych środków psychoaktywnych (certyfikat KBdsPN nr SP/0394/2009). Absolwentka 4-letniego szkolenia - psychoterapii integracyjnej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie (aktedytacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego), ukończyła II stopień szkolenia w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiazaniu, szkolenie "Symbol i przestrzeń"oraz pracy z ciałem. Pracuje w nurcie psychoterapii integracyjnej, łącząc różne podejścia psychoterapeutyczne. Zakres pracy klinicznej to praca z osobami dorosłymi i młodzieżą w zakresie: uzależnienie od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne (komputer/internet, zaburzenia jedzenia, hazard) współuzależnienie, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc osobom z syndromem DDA i DDD. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami lękowymi, depersyjnymi, pomocy osobom w kryzysach osobistych (przemoc, straty, traumy) oraz w pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży i ich rodziców.  Pracuje pod stałą superwizją.


 

 

Agnieszka Pawlak - socjolog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 783). Absolwentka 4-letniego szkolenia - psychoterapii integracyjnej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie (akredytacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego), ukończyła II stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.  Pracuje w podejściu integracyjnym. Zakres pracy klinicznej obejmuje pracę z osobami dorosłymi i młodzieżą w zakresie: uzależnienie od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne (komputer i internet, hazard, zaburzenia jedzenia - bulimia) współuzależnienie, przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Specjalizuje się w pracy z osobami z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików, DDD pracy z Parą.  Pracuje pod superwizją.


 

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. www.psychoterapiamielec.pl