Zasady prowadzenia psychoterapii

 

Przyjmujemy osoby przychodzące z własnej inicjatywy.

Zapisy na pierwszą sesję odbywają się telefonicznie. Każde kolejne spotkanie ustalane jest już bezpośrednio z wybranym Psychoterapeutą.

Czas trwania sesji indywidualnej to 50 min,  sesji par/małżeństw to 60- 90 min.

Sesje odbywają się regularnie. Długość i zasady terapii ustalane są indywidualnie z klientem w ramach kontraktu terapeutycznego.

W przypadku spóźnienia się, sesja nie jest przedłużana i podlega pełnej opłacie.

Na terapię rezerwujemy dla klienta konkretny termin i godzinę.

Klient ma prawo do odwołania sesji bez ponoszenia kosztów finansowych, pod warunkiem, że odwoła ją najpóźniej 24 godziny wcześniej.

Opuszczenie 2 sesji z rzędu, bez wcześniejszego uprzedzenia, jest równoznaczne z rezygnacją z terapii.

Klient może w dobrowolnym momencie zrezygnować z terapii.

Psychoterapeuci, zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez klienta z terapii, wobec osób trzecich np. rodziny, postronnych. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta np.; psychiatrą, udostępnimy tylko niezbędne informacje, za wiedzą i zgoda klienta.

Psychoterapeuci, pracują pod stałą superwizją w celu zapewnienia najlepszej opieki naszym klientom.

Podjęcie się uczestnictwa w psychoterapii jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na możliwe czasowe zaostrzenie objawów, co może spowodować przejściowe pogorszenie funkcjonowania klienta. W takim wypadku wskazane jest kontynuowanie psychoterapii oraz informowanie psychoterapeuty o aktualnym stanie psychofizycznym.

Adres

ul. Wolności 44

39-300 Mielec

 

 

 Telefony

Jolanta Skowron – Piasecka

506 128 685

Pawlak Agnieszka 

509 670 455