Jolanta Skowron-Piasecka

Magister psychologii i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień od alkoholu (certyfikat PARPA nr 920) i innych środków psychoaktywnych (certyfikat KBdsPN nr SP/0394/2009). Absolwentka 4-letniego szkolenia – psychoterapii integracyjnej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie (akredytacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego). Ukończyła wiele specjalistycznych kursów   i szkoleń m.in.: II stopień szkolenia w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, Studium Socjoterapii, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, roczny kurs „Pomoc Psychologiczna w Kryzysach Wychowawczych” wraz ze stażem na obozie terapeutycznym, „Symbol i Przestrzeń w terapii”, szkolenie „Terapia poznawczo-behawioralna              i Dialog Motywujący w terapii uzależnień behawioralnych” oraz warsztaty pracy z ciałem. Pracuje w nurcie psychoterapii integracyjnej, łącząc różne podejścia psychoterapeutyczne. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie        w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wieloletni instruktor i realizator programów profilaktycznych, edukacyjnych                          i terapeutycznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Pracuje pod stałą superwizją.

Zakres pracy klinicznej to praca z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi w zakresie:

  • uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych,
  • uzależnienia behawioralne (komputer/Internet, zaburzenia jedzenia, hazard)
  • terapii współuzależnienia, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
  • pomoc osobom z syndromem DDA i DDD,
  • pracy z osobami z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, pomocy osobom w kryzysach osobistych (przemoc, straty, traumy)
  • pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży,
  • poradnictwo dla rodziców.

Godziny przyjęć

poniedziałek : 8.00 – 12.00

wtorek : 13.00 – 19.00  

środa : 14.00 – 20.00

czwartek: 8:00 – 10:00

 

Termin spotkania ustalany jest indywidualnie.

Adres

ul. Wolności 44

39-300 Mielec

 

 

Telefony

Jolanta Skowron – Piasecka

506 128 685