Agnieszka Pawlak

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 783), absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku socjologia, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku „Organizacja Pomocy Społecznej”, dyplomowana pielęgniarka. Absolwentka 4-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii w ujęciu integracyjnym Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne. Ukończyła II stopień szkolenia w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), Porozumienie bez przemocy – poziom zaawansowany oraz Krótkoterminową Terapię Par – proces zdrowienia w uzależnieniu. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.  Pracuje pod superwizją.

Zakres pracy klinicznej obejmuje pracę z osobami dorosłymi i młodzieżą w zakresie:

  • uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych,
  • uzależnienia behawioralne (hazard, komputer/internet, zaburzenia jedzenia – bulimia)
  • terapia współuzależnienia i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  • specjalizuje się w pracy z osobami z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików
  • terapii pary
  • pracy z osobami z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, w kryzysie osobistym
  • realizator szkoleń i programów edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych.

Godziny przyjęć

poniedziałek: 16:00 – 20:00

wtorek: 8:00 – 11:00

wtorek: 19.00 – 21.00

środa:  8.00 – 11.00

 piątek: 8.00 – 10.00

Termin spotkania ustalany jest indywidualnie.

Adres

ul. Wolności 44

39-300 Mielec

 

 

Telefony

Agnieszka Pawlak

509 670 455